konkurzné konanie

Naši zamestnanci sú tiež dlhoročnými správcami konkurzných podstát (od roku 1991), s odbornými skúsenosťami v desiatkach konkurzných konaní.

Okrem spracovania reštrukturalizačných plánov a správcovstva v nich, Vám vieme  ponúknuť aj agendy:

- ako predísť konkurzu
- ako predísť trestným a správnym postihom pre nedodržanie lehoty prihlásenia podniku do konkurzu
- vypracovanie rozborov likvidity a solventnosti
- kontrola likvidity Vašich obchodných partnerov a i.
- lektorskú činnosť aj v tejto oblasti