úvod

Spoločnosť AUDIT-CONSULT GmbH pôsobí na  európskom trhu už od roku 1991 s licenciou SKAU No 10.  Je jednou zo zakladajúcich audítorských a znaleckých organizácií v SR.

Poskytuje kvalitné komplexné ekonomické, daňové, organizačné poradenstvo a účtovné služby pre fyzické a právnické osoby a tak prispieva k prosperite jej súčasných a budúcich klientov. Hlavným jej cieľom je uľahčiť a zefektívniť spoločnostiam vedenie účtovníctva. Profesionalita a diskrétnosť služieb je samozrejmosťou. Vaše doklady sú zabezpečené monitorovacím videosystémom pod ochranou PZ.

AUDIT-CONSULT GmbH ponúka pre Vašu firmu či spoločnosť okrem komplexného vedenia účtovnej agendy v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, aj audítorské služby, ekonomické poradenstvo, vypracovanie podnikateľských plánov, vypracovanie znaleckých posudkov, poradenstvo v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií a odborné semináre v tomto komplexe. Individuálny prístup posúva poradenskú spoločnosť trvale bližšie ku klientom a k ich požiadavkám. Denne monitoruje zmeny legislatívy s cieľom ich okamžitého implementovania do praxe. Využíva najmodernejšiu techniku a metódy doškoľovania všetkých zamestnancov. Využíva tiež elektronickú komunikáciu s DU, SP, ZP i ORSR.

Jej riadiaci pracovníci sú dlhoročnými lektormi pôsobiacimi v hospodárskej oblasti na úrovniach vysokých škôl a rezortu MS SR. Sú tiež rovnako poradcami významných firiem a inštitúcií v SR a EÚ. Staňte sa aj Vy jej partnermi.